otmuchow.info     

Copyright by otmuchow.info - 2004/2007         

Start/Galeria Foto

  • Rysiewice - położone na północny zachód od Nysy , w XV-XVIII wieku należały do znanego na Górnym Śląsku rodu von Reiswitz. Wieś była prawdopodobnie siedzibą rodową, lub została przez nich założona. W XVIII wieku Rysiewice przeszły w posiadanie rodu von Jerin. W latach 1774-1790 majątek należał do rodziny von Nerlich, a w latach 20-tych XIX wieku zakupiła go hrabina Eugenia von Ingenheim. Obecny pałac wybudowała zapewne hrabina Konstancja Róża von Ingenheim, która od 1880 roku stała się właścicielką dóbr. Architekt wywodził się z kręgu berlińskiej szkoły architektury. Styl rysiewickiego pałacu to XIX-wieczny historyzm z elementami neoromanizmu, neogotyku i neorenesansu. Obecnie trwa żmudna restauracja zabytku przez prywatnego inwestora.
  •